Čas rychle běží a technologie se ještě rychleji vyvíjejí. Co bylo ještě před několika lety nákladnou záležitostí, je dnes běžně dostupné. Toto platí právě i o technologiích vzdálených kamerových dohledů a digitálních IP kamer, kterými se zabýváme.

Jde o kamerový systém umístěný na stavbě, který snímá požadovaný prostor. Používáme digitální IP kamery (kamery využívájící Internet Protocol). Stavbyvedoucí, majitel stavební společnosti, technický dozor stavby nebo majitel budoucího objektu mohou pomocí na tabletu, telefonu nebo na počítači sledovat dění na stavbě. Na vzdálené servery ukládáme potřebné záznamy, se kterými lze dále pracovat. Vždy, když je to potřeba, vyřizujeme potřebné žádosti na UOOU (úřad pro ochranu osobních údajů).

Záběry z kamer je možné streamovat na web a ukazovat potencionálním zákazníkům, jak celý projekt pokračuje.

 

Přínos takového systému je zřejmý. Stavební společnost má průběžnou kontrolu nad stavbou i nad množstvím odpracovaných hodin. Na stavbách monitorovaných kamerami se také ztrácí méně stavebního materiálu. V tomto směru se tedy jedná o kamerové zabezpečení stavby.

Technologie umožňují pořizovat záznam, který je možné zpětně prohlížet. Při ztrátě materiálu nebo techniky je možné záběry předat policii.

Majitel budoucího objektu nemusí několikrát denně telefonovat stavbyvedoucímu, jestli už mu přivezli materiál – vše vidí na displaji telefonu během svého pracovního dne.

Vzdálený kamerový dohled samozřejmě nenahradí pečlivý stavební dozor. Vhodně ho však doplňuje a přispívá ke zdárnému průběhu stavby.

Během stavby sbíráme záběry a na závěr předáme časosběrné video z celého průběhu

Kamerový systém na stavbě
Kamerový systém na stavbě
Záběr z kamery na stavbě
Záběr z kamery
Záběr z kamery na stavbě
Záběr z kamery na stavbě